முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Tuesday, November 20, 2007

விமானத் தரையிறக்கம் - காணொளி

ஹொங்கொங்கில் விமானம் தரையிறங்கும் பொழுது, வானில் இருந்து கண்கள் காணும் காட்சிகளை, இக்காணொளி நம் கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. பின்னனிப் பாடலும் மனதைத் தாலாட்டிச் செல்கின்றது.

2 comments:

வடுவூர் குமார் said...

wah!

HK Arun said...

வாருங்கள் வருவூர் குமார்!