முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கணம் கற்போம்

Tuesday, February 16, 2010

"ஹொங்கொங்" பெயர் காரணம்

"ஹொங்கொங்" எனும் பெயர் கண்டோனீஸ் அல்லது ஹக்கா (Cantonese or Hakka) எனும் சீன மொழிகளில் ஒன்றில் இருந்தே தோன்றியதாக் கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் "ஹொங்கொங்" எனும் பெயருக்கான கண்டோனீஸ் மொழியின் பொருள் "நறுமணம் வீசும் துறைமுகம்" (Fragrant Harbour) என்பதாகும்.

1842 ஆம் ஆண்டு பிரித்தானியரின் வருகைக்கு முன்பு, தற்போது "எபர்டீன்" (Aberdeen) என்றழைக்கப்படும் இடத்திற்கும், "அப் லெய் ச்சாவ்: (Ap Lei Chau) எனும் குட்டித்தீவுக்கும் இடையிலான சிறிய குடா பகுதியை குறிக்கும் ஒரு பெயராகவே "ஹொங்கொங்" என அப்பகுதி வாழ் மீனவர்கள் தம் பேச்சு வழக்கில் அழைத்தனராம். இந்த சிறிய குடா பகுதியே பிரித்தானிய கப்பற் படையினருக்கும் இத்தீவின் பூர்வக் குடிகளான மீனவர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பாடலுக்கு முதல் புள்ளியாக அமைந்துள்ளது. சீனாவின் முத்து ஆற்றின் (Pearl River) முகத்துவாரமாகவும், நன்னீர் உற்புகும் கடல் பகுதியாகவும் அமைந்திருப்பதனால், இக்கடல் பரப்பின் நீர் சுவையானதாகவும் நறுமணமுடையதாகவும் இருக்கின்றது என்பது இங்கு வாழ் மீனவர்களின் கூற்றாகும். அதனாலேயே இவர்கள் இக்கடல் பகுதிக்கு "நறுமணம் வீசும் துறைமுகம்" எனும் பொருளில் "ஹொங்கொங்" என்று அழைத்தனராம். இன்றும் இக்கடல் பரப்பின் நீர் உப்பு சுவை அற்றதாகவே இருக்கின்றது. இந்த கடலில் பிடிக்கப்படும் மீன்களும் நன்னீர் மீன்கள் (குளத்து மீன்கள்) போன்று உப்பற்றதாகவே இருக்கின்றது.

அதன்பின் இத்தீவு பிரித்தானியரின் ஆட்சிக்கு உற்பட்டப் பொழுது, முழு ஹொங்கொங் தீவுப் பகுதியையும் அதனை அண்டிய கடல் பகுதியையும் "ஹொங்கொங்" என்று பிரித்தானியர்களால் அழைக்கப்பட்டதாம். (Ref) (மேலுள்ள படத்தில் செவ்வட்டம் இட்டு காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி)

இருப்பினும் "முதலாம் அபின் போர்" (First Opium War) முடிவடைந்து, 1842 இல் நான்கிங் உடன்படிக்கை (Treaty of Nanking) கைச்சாத்திடப்பட்ட பொழுதே "ஹொங்கொங்" எனும் பெயர் உலக வரலாற்றில் முதன்முதல் இத் தீவுக்கான பெயராகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து 1860 ஆம் ஆண்டு "இரண்டாம் அபின் போர்" (Second Opium War) இன் பிறகு மேற்கொண்ட பெக்கிங் மாநாடு (Convention of Peking) உடன்படிக்கைப் படி ஹொங்கொங் தீவுடன், கவ்லூண் தீபகற்பப் பகுதியும் (Kowloon peninsula) "கல்லுடைப்பான் தீவு" (Stonecutter Island) உம் பிரித்தானியாவிற்கு கையளிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவ்விரண்டு பகுதிகளையும் இணைத்து, பிரித்தானியரின் ஆட்சிக்குற்பட்ட முழு நிலப்பரப்புக்குமான பெயராக "ஹொங்கொங்" மாற்றம் பெற்றது.

1898 யூன் 9 ஆம் நாள் பிரித்தானியா, சீனப் பேரரசு இரண்டும் செய்துக்கொண்ட இன்னுமொரு உடன்படிக்கையின் படி "இரண்டாம் பெக்கிங் மாநாடு" (Second Convention of Peking) சீனாவின் "ஷம் சுன்" ஆற்றின் (Sham Chun River) தெற்காக உள்ள அகன்ற நிலப்பரப்பும், அதனைச் சுற்றியுள்ள 262 தீவுத் தொகுதிகளும் பிரித்தானிய ஆட்சியின் கீழ் புதிய அரசக்கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக (New Territories) மாறியது.

அதனைத் தொடர்ந்து இன்று ஹொங்கொங் தீவுப்பகுதியும், கவ்லூண் தீபகற்பப் பகுதியும், ஷம் சுன் ஆற்றின் தெற்காக உள்ள அகன்ற தீபகற்பப் பகுதியுடன் 262 குட்டித் தீவுகளையும் உள்ளடக்கிய "புதியக் அரசக்கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி" (New Territories) உம் சேர்த்து பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு உற்பட்ட முழு நிலப்பரப்பையும் குறிக்கும் பெயராகவே "ஹொங்கொங்" என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

1997 ஆம் ஆண்டு ஹொங்கொங் ஆட்சியை சீனாவிடம் பிரித்தானியா கையளித்ததன் பின், சீனாவின் சிறப்பு நிர்வாகப் பகுதிகளில் ஒன்றாக அழைக்கப்பட்டாலும், அதே நில எல்லைகளையும் கடல் எல்லைகளையும் கொண்டு "ஹொங்கொங்" தனித்துவமான ஆட்சி அதிகாரங்களுடன் தொடர்ந்தும் இருக்கின்றது.

தொடர்புடைய இடுகை: ஹொங்கொங் வரலாறு

நன்றி

அன்புடன்
அருண் HK Arun

No comments: